خیابان موسوی نوشهر

  • استان / شهر

    مازندران - نوشهر

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان موسوی نزدیک نانوایی و اداره پست نوشهر می باشد.