بیمارستان امام حسین نکا

  • استان / شهر

    مازندران - نکا

  • دسته بندی

    بیمارستان

بيمارستان امام حسين عليه السلام نكا در سال ۱۳۹۴ با ميانگين اشغال تخت ۱۲۰.۶۴ درصد موفق به خدمت رساني شده است.