خانه تاریخی فاطمی نائین

  • استان / شهر

    اصفهان - نائین

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

خانه تاریخی فاطمی در بافت قدیمی شهر نائین، در کنار بازار و بنای تاریخی نارین قلعه قرار دارد. این خانه مربوط به دوره قاجار و متعلق به خاندان فاطمی می باشد.