back-image-blur back-image

امام زاده قاسم مهدی شهر

  • استان / شهر

    سمنان - مهدی شهر

  • دسته بندی

    جاذبه زیارتی

این بنا در شمال مهدیشهر در منطقه زیارت قرار گرفته است؛ که متعلق به فرزند امام هفتم است