back-image-blurback-image

چشمه های آب معدنی گل رودبار مهدی شهر

اشتراک در شبکه های اجتماعی

  • استان / شهر

    سمنان - مهدی شهر

  • دسته بندی

    جاذبه‌ ی طبیعی

چشمه گل رودبار، در چند کیلو متری جنوب غربی شهر مهدیشهر، واقع شده است. که یکی از منابع مهم آب استان سمنان، به حساب می‌آید. گل رودبار در ارتفاع تقریبی ۱۵۴۵ متر از سطح دریا سرچشمه گرفته؛ و در جهت جنوب جاری می‌گردد و پس از طی مسافتی در حدود ۱۴ کیلومتر و عبوراز درجزین به آبپخش (مقسم) می‌رسد و ازآنجا برای استفاده در شهرستان سمنان، تقسیم می‌گردد