خيابان امير كبير ماکو

  • استان / شهر

    آذربايجان غربي - ماکو

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خيابان امير كبير نزدیک پارک معلم می باشد.