شهرداری محمودآباد

  • استان / شهر

    مازندران - محمودآباد

  • دسته بندی

    نهادهای مهم

شهرداری محمود آباد در خیابان بسیج در بلوار آزادی واقع شده است.