مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتلشایان کیش

تخفیف رزرو تا

٪54

هتل شایان کیش

شروع قیمت از 880,000 تومان

هتلمارینا پارک کیش

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل مارینا پارک کیش

شروع قیمت از 2,153,000 تومان

هتلصدف کیش

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل صدف کیش

درحال بروزرسانی قیمت

هتلشايگان کیش

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل شايگان کیش

شروع قیمت از 1,250,000 تومان

هتلآراميس کیش

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل آراميس کیش

درحال بروزرسانی قیمت

هتلگاردنیا کیش

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل گاردنیا کیش

درحال بروزرسانی قیمت

هتلداریوش کیش

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل داریوش کیش

شروع قیمت از 1,010,000 تومان

هتلترنج کیش

تخفیف رزرو تا

٪1

هتل ترنج کیش

شروع قیمت از 2,480,000 تومان

هتلآریان کیش

تخفیف رزرو تا

٪69

هتل آریان کیش

درحال بروزرسانی قیمت

هتلسورینت مریم کیش

تخفیف رزرو تا

٪69

هتل سورینت مریم کیش

درحال بروزرسانی قیمت

هتلفلامینگو کیش

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل فلامینگو کیش

درحال بروزرسانی قیمت

هتلپارمیس کیش

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل پارمیس کیش

شروع قیمت از 1,320,000 تومان

هتلایران کیش

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل ایران کیش

درحال بروزرسانی قیمت

هتلپارمیدا کیش

تخفیف رزرو تا

٪36

هتل پارمیدا کیش

درحال بروزرسانی قیمت

هتلگامبرون کیش

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل گامبرون کیش

درحال بروزرسانی قیمت

هتلپالاس کیش

تخفیف رزرو تا

-

هتل پالاس کیش

درحال بروزرسانی قیمت