بیمارستان قمر بنی هاشم خوی

  • استان / شهر

    آذربايجان غربي - خوی

  • دسته بندی

    بیمارستان

اين مركز درماني در سال ۱۳۱۰ تاسيس شده که اين مركز در ابتدا به عنوان مركز امداد و نجات ارتش بهره برداري شده بود و سپس در سال ۱۳۵۳ به سازمان منطقه اي بهداري واگذار گرديد. این بیمارستان قدمتي حدود ۹۰ ساله دارد که ساختمان آن در دو زمان مجزا به بهره برداری رسیده است که قسمت اول آن در سال ۱۳۲۹ و قسمت دوم آن در سال ۱۳۶۴ توسعه یافته و آماده فعالیت شد. بیمارستان قمربنی هاشم خوی در سمت مركزيت شهر واقع در(خیابان امام خمینی، میدان بسیج، خیابان شهید منتظری) قراردارد. بخش هاي بستري، سرپايي و پاراكلينيك بيمارستان هم به تناسب نياز مراجعين و متناسب با مأموريت سازماني، توسعه يافته و اينك به عنوان يك مركز بلوك تروما در شمال غرب استان در بخش سوانح و حوادث، پذيراي مراجعين مي باشد.