بیمارستان فاطمیه خوانسار

  • استان / شهر

    اصفهان - خوانسار

  • دسته بندی

    بیمارستان

بيمارستان فاطميه(س)درسال ۱۳۵۲بازيربناي ۲۵۰۰ مترمربع بانام بيمارستان امدادي فاطميه تاسيس شدودر سال ۱۳۷۵ نيز۴۸۰۰مترمربع به زير بناي آن اضافه شدكه جمع زيربناي فعلي بيمارستان حدود۷۴۶۳مترمربع مي باشد. آدرس پستی :خوانسار ، خیابان ۱۳ محرم بیمارستان فاطمیه می باشد.