خانه تاریخی طباطبایی کاشان

  • استان / شهر

    اصفهان - کاشان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

بنای کهن در بافت قدیمی کاشان به نام خانه تاریخی طباطبایی با مساحت 4700 مترمربع در خیابان علوی واقع شده است. این خانه با تزئینات با شکوه و مجلل توسط حاج سید جعفر طباطبایی تاجر نامی دوره قاجار، در محله سلطان امیر احمد احداث گردیده و ملک شخصی وی نیز بوده است. خانه طباطبایی ها با شیوه معماری حجاب دار، گودال باغچه، متقارن و درون گرا دارای 3 بخش اندرونی، بیرونی و بخشی مخصوص خدمه و همچنین 40 اتاق و 4 حیاط، سرداب و 3 بادگیر می باشد. این خانه تاریخی معروف به عروس خانه های ایران به ثبت آثار تاریخی ملی رسیده است.