اپلیکیشن اندروید اقامت 24 را نصب کنید

به شهر کاشان و رزرو هتل های کاشان خوش آمدید!

از تاریخ :

به مدت :

اقامتگاه سنتی خانه عامری ها کاشان
اقامتگاه سنتی نگین کاشان
هتل ۳ ستاره تاریخی ایرانی کاشان
اقامتگاه سنتی خانه عامری ها کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۱۹

اقامتگاه سنتی خانه عامری ها کاشان

شروع قیمت از ۲۴۸,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی نگین کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۳۱

اقامتگاه سنتی نگین کاشان

شروع قیمت از ۱۵۷,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی خانه مرشدی کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۲۲

اقامتگاه سنتی خانه مرشدی کاشان

شروع قیمت از ۲۳۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی منوچهری کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۸

اقامتگاه سنتی منوچهری کاشان

شروع قیمت از ۳۷۱,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۱۷

اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان

هتل نگارستان کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۱۶

هتل نگارستان کاشان

شروع قیمت از ۱۸۸,۰۰۰ تومان

هتل تاریخی ایرانی کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۲۸

هتل تاریخی ایرانی کاشان

شروع قیمت از ۳۱۲,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی سرای درب باغ کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۱۸

اقامتگاه سنتی سرای درب باغ کاشان

شروع قیمت از ۲۹۴,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی احسان کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۱۱

اقامتگاه سنتی احسان کاشان

شروع قیمت از ۲۱۹,۰۰۰ تومان

هتل خانه رز کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۵

هتل خانه رز کاشان

شروع قیمت از ۱۷۷,۰۰۰ تومان

هتل امیرکبیر کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۱۱

هتل امیرکبیر کاشان

شروع قیمت از ۱۶۲,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان کوثر کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۱۶

هتل آپارتمان کوثر کاشان

شروع قیمت از ۱۸۳,۰۰۰ تومان

هتل سیاح کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۳

هتل سیاح کاشان

شروع قیمت از ۱۳۲,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه نقلی کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۳۸

اقامتگاه بومگردی خانه نقلی کاشان

شروع قیمت از ۵۷,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی نه چم کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۱۱

اقامتگاه سنتی نه چم کاشان

شروع قیمت از ۱۸۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مریم کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۵

هتل آپارتمان مریم کاشان

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی ثنا کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۱۰

اقامتگاه سنتی ثنا کاشان

شروع قیمت از ۹۵,۰۰۰ تومان

مجتمع خورشید اردهال کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۲۹

مجتمع خورشید اردهال کاشان

شروع قیمت از ۱۲۴,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی آریانا کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۳۳

اقامتگاه سنتی آریانا کاشان

شروع قیمت از ۲۶۷,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی آمیرزا کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۳

اقامتگاه سنتی آمیرزا کاشان

شروع قیمت از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی خادمی کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۳۰

اقامتگاه سنتی خادمی کاشان

شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی خانه پارسی کاشان

تخفیف رزرو تا

٪۴۰

اقامتگاه سنتی خانه پارسی کاشان

شروع قیمت از ۱۵۶,۰۰۰ تومان