مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

اقامتگاه سنتی نگین کاشان
هتل یلو آران و بیدگل
هتل ۳ ستاره تاریخی ایرانی کاشان
اقامتگاه سنتی خانه عامری ها کاشان

تخفیف رزرو تا

٪9

اقامتگاه سنتی خانه عامری ها کاشان

شروع قیمت از ۳۹۲,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی نگین کاشان

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی نگین کاشان

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل یلو آران و بیدگل

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل یلو آران و بیدگل

شروع قیمت از ۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی خانه مرشدی کاشان

تخفیف رزرو تا

٪22

اقامتگاه سنتی خانه مرشدی کاشان

شروع قیمت از ۳۱۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی منوچهری کاشان

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی منوچهری کاشان

شروع قیمت از ۶۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی سرای درب باغ کاشان

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی سرای درب باغ کاشان

شروع قیمت از ۶۵۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

شروع قیمت از ۷۸۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی تاریخی ایرانی کاشان

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی تاریخی ایرانی کاشان

شروع قیمت از ۵۵۲,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی نه چم کاشان

تخفیف رزرو تا

٪18

اقامتگاه سنتی نه چم کاشان

درحال بروزرسانی قیمت

هتل نگارستان کاشان

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل نگارستان کاشان

شروع قیمت از ۳۹۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی احسان کاشان

تخفیف رزرو تا

٪8

اقامتگاه سنتی احسان کاشان

شروع قیمت از ۳۲۵,۰۰۰ تومان

هتل خانه رز کاشان

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل خانه رز کاشان

شروع قیمت از ۲۷۰,۰۰۰ تومان

هتل امیرکبیر کاشان

تخفیف رزرو تا

٪14

هتل امیرکبیر کاشان

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان کوثر کاشان

تخفیف رزرو تا

٪14

هتل آپارتمان کوثر کاشان

شروع قیمت از ۳۴۵,۰۰۰ تومان

هتل سیاح کاشان

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل سیاح کاشان

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه بومگردی خانه نقلی کاشان

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی خانه نقلی کاشان

شروع قیمت از ۳۷۷,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شیرین کاشان

تخفیف رزرو تا

٪37

هتل آپارتمان شیرین کاشان

شروع قیمت از ۱۶۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی ثنا کاشان

تخفیف رزرو تا

٪12

اقامتگاه سنتی ثنا کاشان

شروع قیمت از ۱۱۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی اطلسی کاشان

تخفیف رزرو تا

٪8

اقامتگاه سنتی اطلسی کاشان

شروع قیمت از ۲۰۹,۰۰۰ تومان

مجتمع خورشید اردهال کاشان

تخفیف رزرو تا

٪21

مجتمع خورشید اردهال کاشان

شروع قیمت از ۲۳۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

تخفیف رزرو تا

٪39

اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

شروع قیمت از ۶۶۹,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی آریانا کاشان

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی آریانا کاشان

شروع قیمت از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی آمیرزا کاشان

تخفیف رزرو تا

٪9

اقامتگاه سنتی آمیرزا کاشان

شروع قیمت از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی خادمی کاشان

تخفیف رزرو تا

٪4

اقامتگاه سنتی خادمی کاشان

شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی خانه پارسی کاشان

تخفیف رزرو تا

٪37

اقامتگاه سنتی خانه پارسی کاشان

شروع قیمت از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی کاشانه روشن کاشان

تخفیف رزرو تا

٪15

اقامتگاه سنتی کاشانه روشن کاشان

شروع قیمت از ۲۹۸,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان

شروع قیمت از ۲۶۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه صفا کاشان

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی خانه صفا کاشان

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

شروع قیمت از ۱۶۸,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی سرای آقا محمد کاشان

تخفیف رزرو تا

٪7

اقامتگاه بومگردی سرای آقا محمد کاشان

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی امیرالسلطنه کاشان

تخفیف رزرو تا

٪7

اقامتگاه سنتی امیرالسلطنه کاشان

شروع قیمت از ۴۱۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی شاسوسا کاشان

تخفیف رزرو تا

٪3

اقامتگاه سنتی شاسوسا کاشان

شروع قیمت از ۳۸۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی باباافضل کاشان

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی باباافضل کاشان

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی سرای سوریجان

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی سرای سوریجان

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

شروع قیمت از ۸۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی خانه ادیب کاشان

تخفیف رزرو تا

٪30

اقامتگاه سنتی خانه ادیب کاشان

شروع قیمت از ۱۷۰,۰۰۰ تومان