• استان / شهر

    ايلام - ایلام

  • دسته بندی

    مرکز شهر

فرودگاه شهدای ایلام در سال 1368 به فرمان مقام معظم رهبری در جهت رفع محرومیتهای استان طرح مطالعه آن آغاز گردید. که پس از بررسی های کارشناسی بعمل آمده با مساحت 283 در سال 1374 و در 8 کیلومتری شهر ایلام افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.