خیابان پانزده خرداد جنوبی ایلام

  • استان / شهر

    ايلام - ایلام

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان پانزده خرداد جنوبی نزدیک میدان بسیج و میدان امام حسین می باشد.