میدان امام خمینی همدان

  • استان / شهر

    همدان - همدان

  • دسته بندی

    مرکز شهر

میدان مرکزی شهر همدان مربوط به دوره پهلوی معروف به میدان امام خمینی که نماد شهرسازی مدرن می باشد، یکی از میادین بزرگ و مطرح کشور است و توسط معمار آلمانی (کارل فریش) تهیه و اجرا گردیده است. یکی از ویژگی های بارز این میدان و دلیل حفظ جایگاه آن، موقعیت ارتباطی با سایر خیابان ها و بازار های همدان است به طوری که از میدان امام خمینی 6 خیابان 30 متری(بوعلی،باباطاهر،شهدا،تختی،شریعتی،اکباتان) منظم با زاویه 60 درجه منشعب می شود. این میدان در سال 1379 به عنوان آثار ملی ثبت شده است.