کاخ اختصاصی یا موزه سلطنتی گرگان

  • استان / شهر

    گلستان - گرگان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

کاخ اختصاصی گرگان واقع در پارک شهر گرگان (کتابخانه سابق) یکی از 12 کاخ خانواده پهلوی در کشور و مربوط به دوره پهلوی اول می باشد. کاخ اختصاصی گرگان در سال 1343 به عنوان موزه در دو طبقه به سبک اروپایی افتتاح شد و تا سال 1361 دایر ماند و پس از گذشت سال ها در 24 اردیبهشت 1388 مورد استفاده مجدد قرار گرفت.