خیابان امام حسن مجتبی گلپایگان

  • استان / شهر

    اصفهان - گلپایگان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان امام حسن مجتبی نزدیک به میدان بسیج و پارک هفده تن می باشد.