خیابان استانداری اصفهان

  • استان / شهر

    اصفهان - اصفهان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان استانداری نزدیک به هتل مهر و بیمارستان نور علی اصغرومسجد جامع عباسی است و به کاخ هشت بهشت نزدیک است