خیابان شهدا دامغان

  • استان / شهر

    سمنان - دامغان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان شهدا نزدیک بلوار پیروزی و خیابان هفتم تیر می باشد.