خيابان سلمان چابهار

  • استان / شهر

    سيستان و بلوچستان - چابهار

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خيابان سلمان نزدیک به بازار و فروشگاه ها می باشد.