خیابان شهید صیاد شیرازی بجنورد

  • استان / شهر

    خراسان شمالي - بجنورد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان شهید صیاد شیرازی نزدیک بانک ها ومیدان شهیدای  گمنام می باشد.