• استان / شهر

    خراسان شمالي - بجنورد

  • دسته بندی

    مرکز شهر

باند فرودگاه بین المللی بجنورد با طول 4 هزار و 420 متر و عرض 45 متر می باشد. 2 شرکت هواپیمایی ماهان و آسمان  در این فرودگاه پرواز دارند.