پایانه مسافربری بیرجند

  • استان / شهر

    خراسان جنوبي - بیرجند

  • دسته بندی

    مرکز شهر

پایانه مسافربری شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی در بلوار شهید رجایی این شهر واقع شده است.