قلعه بیرجند بیرجند

قلعه بیرجند

استان : خراسان جنوبي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مدرسه شوکتیه بیرجند

مدرسه شوکتیه

استان : خراسان جنوبي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

باغ و عمارت معصومیه بیرجند

باغ و عمارت معصومیه

استان : خراسان جنوبي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

عمارت اکبریه بیرجند

عمارت اکبریه

استان : خراسان جنوبي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

آرامگاه حکیم نزاری بیرجند

آرامگاه حکیم نزاری

استان : خراسان جنوبي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مسجد جامع چهار درخت بیرجند

مسجد جامع چهار درخت

استان : خراسان جنوبي

دسته بندی : جاذبه زیارتی

آبشار چهار دره بیرجند

آبشار چهار دره

استان : خراسان جنوبي

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

بند تاریخی امیرشاه بیرجند

بند تاریخی امیرشاه

استان : خراسان جنوبي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

عمارت شوکت آباد بیرجند

عمارت شوکت آباد

استان : خراسان جنوبي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مسجد جامع توحید بیرجند

مسجد جامع توحید

استان : خراسان جنوبي

دسته بندی : جاذبه زیارتی

دانشگاه صنعتی بیرجند بیرجند

دانشگاه صنعتی بیرجند

استان : خراسان جنوبي

دسته بندی : نهادهای مهم

پارک جنگلی بیرجند

پارک جنگلی

استان : خراسان جنوبي

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

مصلی بیرجند

مصلی

استان : خراسان جنوبي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

سینما فردوسی بیرجند

سینما فردوسی

استان : خراسان جنوبي

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی