فرودگاه بین المللی بیرجند

  • استان / شهر

    خراسان جنوبي - بیرجند

  • دسته بندی

    مرکز شهر

فرودگاه بین المللی بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی با مساحت 150 هکتار در سال 1312 به جهت موقعیت سیاسی و نظامی شهر و شرق کشور، در شمال شهر بیرجند احداث گردید.