• استان / شهر

    مازندران - بهشهر

  • دسته بندی

    جاذبه ی طبیعی

سنگ نو در جنوب شهر بهشهر،شرقي ترين  استان مازندران واقع شده است.این مجموعه سنگ نو در اعماق جنگل هاي كوه پيش كوه جهان مورا در البرز شرقي قرار گرفته و دارای چهار آبشار است كه بزرگترين آن حدود 12 متر ارتفاع دارد.پوشش گياهي منطقه به طور عمده درختان بلوط وحشي انجيلي ممرز،انواع سرخس به ويژه گونه سرخس عقابي است.