بیمارستان امام رضا بندر عباس

  • استان / شهر

    هرمزگان - بندر عباس

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان امام رضا واقع در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس در جنوب ایران است. این بیمارستان در وسط شهر بندرعباس واقع شده و بیمارستانی خصوصی، درمانی است.