بیمارستان حاج معرفی بندرماهشهر

  • استان / شهر

    خوزستان - بندرماهشهر

  • دسته بندی

    بیمارستان

بيمارستان حاج معرفي آدرس: استان خوزستان- بندر ماهشهر-آیت الله مطهری می باشد.