اپلیکیشن های مورد نیاز سفر را دانلود کنید

  • استان / شهر

    مازندران - بابلسر

  • دسته بندی

    مرکز شهر

فرودگاه بابلسر به عنوان چهارمین فرودگاه مازندران در حال احداث است.