• استان / شهر

    مازندران - بابلسر

  • دسته بندی

    جاذبه ی تفریحی

پارک شورا در راستای خیابان طالقانی بابلسر و بابل رود واقع شده است.