بازار روز بابلسر بابلسر

  • استان / شهر

    مازندران - بابلسر

  • دسته بندی

    مرکز خرید

بابلسر دو بازار (بازار روز قدیم و بازار روز جدید) دارد که از مسیرهای متفاوتی امکان ورود به آن وجود دارد. که نیازهای مردم بومی را فراهم می اورد و شامل تنوع زیادی است. بیشتر مشتریان محلی هستند و در هنگام عید و تابستان به خاطر اینکه بابلسر توریستی است ،مسافران نیز به این بازار شلوغ می شود که بیشتر آنها به خاطر ماهی به این بازار می آیند.