بیمارستان شفا بابلسر بابلسر

  • استان / شهر

    مازندران - بابلسر

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان شفا بابلسر واقع در خیابان امام خمینی بابلسر، بیمارستانی وابسته به سازمان تامین اجتماعی می باشد. به عبارتی این بیمارستان در ابتدای شهر بابلسر، از سمت بابل در نزدیکی کارخانه فیبر بابلسر قرار دارد.