پایانه مسافربری شرق بابل

  • استان / شهر

    مازندران - بابل

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

شهر بابل در استان مازندران دارای 3 پایانه مسافربری می‌باشد که مهمترین پایانه آن پایانه شرق بابل می‌باشد.