back-image-blur back-image

پل دوازده چشمه آمل

  • استان / شهر

    مازندران - آمل

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

پل دوازده چشمه در دوران سلطنت شاه عباس صفوی بر روی رود هراز در مرکز شهر آمل در ابتدای خیابان سبزه میدان احداث شده است که بخش شرقی و غربی شهر را به هم متصل می کند. این پل به نیت دوازده معصوم(ع)دارای 12 طاق و دهنه است.