بیمارستان 578 ارتش اهواز

  • استان / شهر

    خوزستان - اهواز

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان ۵۷۸ ارتش یمارستانی است نظامی و درمانی و وابسته به ارتش جمهوری اسلامی ایران با ۱۰۰ تخت ثابت که در سال ۱۳۴۳ در کنار پادگان لشکر ۹۲ زرهي با یک ساختمان قديمي تاسیس گردید و دارای بخش‌های اورژانس، داخلی و کلیه واحدهای پاراکلینیک و درمانگاهی می‌باشد.