back-image-blur back-image

اروندرود آبادان

اشتراک در شبکه های اجتماعی

  • استان / شهر

    خوزستان - آبادان

  • دسته بندی

    جاذبه‌ ی طبیعی

اروند رودبزرگترین جزیره اروندرود آبادان است. از دیگر بنادر اروندرود خرمشهر، خسروآباد و اروندکنار هستند. اروندرود از به هم پیوستن دو رودخانه دجله و فرات در ۱۵۰ کیلومتری شمال بصره، جایی در سمت راست جزیره‌های مجنون، تشکیل می‌شود. اروندکنار از این محل به سمت جنوب ایران امتداد یافته و مرز مشترک ایران و عراق را تشکیل می‌دهد. درازی اروندرود ۱۷۵ کیلومتر و پهنای آن از ۱۲۰ تا ۵۰۰ متر می‌باشد.اروند رود از زیباترین جاذبه های طبیعی آبادان است. .