بیمارستان ارتش زنجان

  • استان / شهر

    زنجان - زنجان

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان ارتش زنجان واقع در خیابان سرباز این شهر می‌باشد.