back-image-blur back-image

عمارت و موزه دارایی زنجان

  • استان / شهر

    زنجان - زنجان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

عمارت دارایی یا دیوان استیفاء در بافت تاریخی شهر زنجان در سبزه میدان واقع شده است .بازمانده از اواخر دوره قاجار و اوائل حکومت رضاخانبوده و تقریباً همزمان با اواخر جنگ جهانی دوم از سوی دولت حاکم به اماکن و ساختمان­‌های دولتی تبدیل می شود که عبارت بودند از عمارت دارایی در باغ ، بنای دخانیات­، اداره غله­، انبار قند و شکر. این بنا در سه طبقه و با خصوصیات معماری دوره پهلوی (رضا خان) از قبیل پنجره­‌های متعدد، تراس و قرینه­ سازی در طبقات، ساخته شده است. این بنا به شماره ۲۳۳۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.