• استان / شهر

    زنجان - زنجان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تفریحی

سینما بهمن زنجان در خیابان امام خمینی واقع شده است.