موزه جواهرات ملی تهران

  • استان / شهر

    تهران - تهران

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

موزه جواهرات ملی ایران خزانه بانک مرکزی ایران قرار دارد و به صورت موزه نیز استفاده می‌شود. این خزانه-موزه در ساختمان بانک مرکزی ایران واقع در خیابان فردوسی شهر تهران می‌باشد.