بازار سنتی تاکستان تاکستان

  • استان / شهر

    قزوين - تاکستان

  • دسته بندی

    مرکز خرید

بازار سنتی امام رضا(ع) تاکستان که بعد از چندین سال و طی مشکلات فراوان چندسالی است که رونق گرفته و به کار با فعالیت در دو فاز ادامه می دهد.