back-image-blur back-image

خیابان واعظ طبسی طبس

اشتراک در شبکه های اجتماعی

  • استان / شهر

    خراسان جنوبي - طبس

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

حد فاصل بین بلوار محمد منتظری از سمت غرب و میدان فانوس از سمت شرق را خیابان واعط ظبسی در شهر طبس تشکیل می‌دهد. میدان بیست و دو بهمن جنوبی و میدان فانوس میادینی هستند که در امتداد بلوار واعظ طبسی قرار گرفته‌اند. خیابان واعظ طبسی، به بلوارها و معابر مهمی مانند پانزده خرداد، بیست و دو بهمن جنوبی و بلوار خرمشهر متصل گردیده و گذرگاهی بین این بلوارها محسوب می‌شود. شماره های مختلف از کوچه های محمد منتظری و همینطور کوچه های واعظ طبسی مانند واعظ طبسی2، واعظ طبسی6، واعظ طبسی 8 و واعظ طبسی 10 همگی از یک طرف به خیابان واعظ طبسی ختم می‌شوند. مراکز مهمی مانند ایستگاه آتش نشانی شماره 1، مسجد امام خمینی، فروشگاه گیتی پسند، آشپزخانه الغدیر، آریا سفر آسیا و فروشگاه لوازم ورزشی 10 در امتداد و نزدیکی خیابان واعظ طبسی قرار دارند.