خیابان واعظ طبسی طبس

  • استان / شهر

    خراسان جنوبي - طبس

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان واعظ طبسی نزدیک مسجد امام خمینی و مهدیه هیئت رزمندگان می باشد.