خیابان خرمشهر طبس

  • استان / شهر

    خراسان جنوبي - طبس

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان خرمشهر نزدیک بانک ها و پارک کودک می باشد.