back-image-blur back-image

مجموعه آبشارها و سازه های آبی شوشتر

اشتراک در شبکه های اجتماعی

  • استان / شهر

    خوزستان - شوشتر

  • دسته بندی

    جاذبه‌های تاریخی

سازه‌های آبی تاریخی شوشتر مجموعه‌ای به هم پیوسته از پلها، بندها، آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب هستند که در ارتباط با یکدیگر کار می‌کنند و در دوران هخامنشیان تا ساسانیان، جهت بهره‌گیری بیشتر از آب ساخته شده‌اند.