خيابان ورزش شهرکرد

  • استان / شهر

    چهارمحال و بختياري - شهرکرد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خيابان ورزش نزدیک به قهوه خانه و بانک می باشد.