ایستگاه راه آهن سمنان

  • استان / شهر

    سمنان - سمنان

  • دسته بندی

    بدون دسته بندی

ایستگاه راه آهن سمنان در ضلع جنوبی شهر سمنان واقع شده است. این ایستگاه راه آهن بین تهران – مشهد است که شامل قطارهای عادی و سریع السیر است. این ایستگاه پایین تر از پارک 8 شهریور در انتهای خیابان راه آهن واقع شده است.