خیابان امیرکبیر ساوه

  • استان / شهر

    مركزي - ساوه

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان امیرکبیر نزدیک به بلوار آزادی و پارک معلم و پارک امیرکبیر می باشد.