بیمارستان شهید چمران ساوه

  • استان / شهر

    مركزي - ساوه

  • دسته بندی

    بیمارستان

این بیمارستان در زمینی به مساحت ١٧١٠٠٠ متر مربع و با زیر بنای ١٤١٠٠ متر مربع در بهمن ماه سال ١٣٧٨ افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است. این بیمارستان موفق به دریافت  لوح دوستدار کودک در سال ١٣٨١ از دانشگاه علوم پزشکی اراک گردید.در ارزشیابی کیفی دانشگاه نیز توانسته درجه یک  را کسب نماید.همچنین در بازدیدهای گروه درجه عالی را اخذ نموده است. آغاز فعالیتهای استقرار سیستم مدیریت کیفیت از سال ١٣٨١ در بیمارستان شهید دکتر چمران ساوه بوده است.