خیابان فردوسی ساوه

  • استان / شهر

    مركزي - ساوه

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان فردوسی نزدیک به بوستان امام علی و پارک بادی گل سرخ می باشد.