خیابان کشاورز سنندج

  • استان / شهر

    كردستان - سنندج

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان کشاورز نزدیک بیمارستان بعثت می باشد.